Serbian (Sr)
Contact
Kontakt
Nastava Preporučeni evropski okvir

Zajednički evropski okvir
za jezike (CECR)

>

Opis nivoa od A1 do C2

Bilo koje datume da ste izabrali i bilo kakvo da je vreme kojim rapolažete da naučite francuski u Francuskoj, mi vam predlažemo kurs koji vama odgovara.

Zajednički evropski okvir ima pre svega 2 osnovna cilja, usaglašavanje pedagoških metoda baziranih na zajedničkim osnovama onoga što polaznik mora da zna, aonda i da to bude sredstvo koje će polazniku omogućiti da može precizno da se postavi na skali nivoa.

Nivo A1/A2 : osnovni. Ograničeno poznavanje francuskog
Nivo B1/B2 : srednji. Različita znanja iz francuskog
Nivo C1 : napredni. Dobro poznavanje francuskog
Nivo C2 : savršeni. Odlično poznavanje francuskog

Uz ove nivoe, škola Azurlingva predlaže :
A0 : potpuni početnik. Nema znanja iz francuskog.

Koji je vaš nivo francuskog ?
Možete imati neku približnu ideju o svom nivou radeći Online test francuskog koji je sastavila naša ekipa profesora.

Ciljevi kurseva

Naši kursevi francuskog prate svaki razvoj zajedničkog evropskog okvira za jezike koji opisuje ciljeve komunikacije (slušanje, učešće u razgovoru, neprekidno usmeno izlaganje, čitanje i pisanje) po nivoima znanja (početni, osnovni, srednji, napredni, savršeni)... Interes ove klasifikacije je da vam omogući da izmerite napredak kroz svaku etpau vašeg učenja, kao i u svakom trenutku vašeg života.

Zajednički evropski okvir za jezike (CECR)


SLUŠANJE

ČITANJE

UČEŠĆE U RAZGOVORU

NEPREKIDNO USMENO IZRAŽAVANJE

PISANJE

A1

Razumevanje familijarnih reči i najčešćih izraza.

Razumevanje
familijarnih reči, kao i prostih rečenica, npr. oglasa, natpisa i kataloga.

Jednostavan razgovor, na način da sagovornik može ponoviti ili preformulisati rečenicu sporije i da pokuša da objasni ono šti želi reći. Postavljanje jednostavnih pitanja o bliskim temama ili o onome što mu u tom trenutku treba. Odgovaranje na takva pitanja.

Korišćenje jednostavnih izraza i rečenica za opisivanje svog mesta stanovanja i ljude koje poznaje.

Pisanje kratke i jednostavne razglednice, npr. sa odmora. Popunjavanje upitnika, npr. upisati svoje ime, nacionalnost i adresu na recepciji hotela.

A2-1

Prepoznavanje jednostavnih iskaza koje su već sreli ili čuli u svakodnevnim situacijama. Razumevanje brojeva upotrebljenih izolovani, kao i jednostavnih reči koje opisuju neku osobu u kratkoj priči.

Pismeno razumevanje već viđenih iskaza. Prepoznavanje osnovnih tema koje se sreću u ličnoj pošti ili u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama.

Učešće u kratkim razgovorima u jednostavnim i čestim situacijama (susret, kupovina, traženje informacije) a da sagovornik ne pokaže teškoću u razumevanju.

U nekoliko kratkih rečenica predstaviti sebe kao i svoju porodicu i svoje prijatelje (identitet, zaposlenje, zabava, mesto stanovanje).

Zapisati u 2 do 3 rečenice jednostavnu informaciju saopštenu usmeno.

A2-1

Razumevanje prostih iskaza koje ranije niste čuli, ali koje se bave svakodnevnim temama. Razumevanje  kratkih i jasnih uputstava za rad. Razumevanje brojeva upotrebljenih u rečenici.

Razumevanje suštine jednostavnog i kratkog teksta koji ima vrlo malo nepoznatih reči i konstrukcija.
Pronalaženje informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama.

Postavljanje pitanja u kratkom razgovoru i odgovaranje na pitanja o svakodnevici, kad ti odgovori ne zahtevaju dugo izlaganje niti zauzimanje ličnog stava.

Opisivanje u nekoliko rečenica, jednostavnim rečima svoju ličnu situaciju irezimiranje najvažnijih informacija o sebi koje su u vezi sa temom razgovora (ukusi, obrazovanje…).

Pisanje kratke i jednostavne poruke da bi se saopštila informacija, držeći se nekog dokumenta ili koriteći rečnik. Opšti smisao poruke treba da bude jasan iako su moguće jezičke greške.

A2-3

Razumevanje o čemu se radi u nekoj diskusiji na temu svakodnevice. U kratkoj priči razumeti jednostavne rečenice, reči ili grupe reči koje pokazuju promenu vremena kao i najčešće logičke veznike.

Razumevanje suštine kratkog teksta ili pisma koji se bavi svakodnevnim temama. Prepoznavanje osnovnih logičkih i hronoloških veza u jednoj priči.

Nakon male pripreme, učešće u jednostavnom i svakodnevnom  razgovoru koji ima za colj prostu i direktnu razmenu informacija o svakodnevnim temam i aktivnostima. Tokom te razmene dozvoljeno je vrlo malo jezičkih grešaka koje bi mogle otežati razumevanje.

u nekoliko rečenica, jednostavnim rečima opisati neko skorašnje iskustvo (staž, zasposlenje...)

Pisanje ličnog pisma da biste se predstavili, zahvalili ili govorili o sebi. Pisanje cedulje ili kratke poruke kao odgovor na neko pitanje. Neophodne je pročitati ih više puta da bi se ispravile greške koje mogu ometati rezumevanje.

B1-1

U kratkoj priči prepoznati tok  ispričanih i postaviti vezu imeđu likova, mesta i događaja. U svim ostalim audio dokumentima iste težine, razumeti osnovne informacije.

Prepoznati strukturu nekog kratkog i jednostavnog teksta ili pisma. Razumeti glavne događaje i ideje sadržane u tekstu ili pismu koji se bavi svakodnevnim temama.

Učešće u razgovoru koji je istovremeno kratka i brza razmena kao i informacije o ličnoj situaciji (porodica, zabava, posao, studije) kao i jednostavne informacije o poznatim temama.

Na koherentan način, i u nekoliko kratkih rečenica opisati neko iskustvo ili događaj. Izraziti sopstveno mišljenje.

Napisati jednostavan i koherentan tekst na temu svakodnevice. Napisati lično pismo. Iščitavajući napisano, ispraviti velike jezičke greške.

B1-2

U razgovoru kraćem od 2 minuta, razumeti poziciju koju je zauzeo svaki od učesnika kad se izražavaju jasno i o poznatoj temi. Razumeti i uhvatiti specifične informacije u nekom informativnom dokumentu. U malo dužoj priči razumeti tok događaja, kad je tema poznata.

U svakom kratkom tekstu ili pismu, pisanom standardnim jezikom, razumeti glavne informacije iz domena profesionalnog, svakodnevnog ili na neku poznatu temu.

Učešće u razgovoru bez većih poteškoća i ne osećati se neugodno kad se sagovornici dotaknu neke druge teme koja i nije potpuno poznata. Pronaći reči ili pitati za pomoć sagovornika ukoliko je to neophodno.

Izlođiti i ukratko potkrepiti svoje mišljenje ili svoje planove, vodeći računa o koherentnosti i smislenosti rečenog.

Ispričati događaj, napraviti izveštaj o stažu ili nekom drugom iskustvu i opisati utiske u tekstu od najmanje 10 redova, bez česte upotrebe rečnika..

B1-3

Razumevanje detalja priče od manje d 2 minuta na poznatu temu. Razumevanje tehničke informacije o proizvodima ili uslugama. Razumevanje argumenata raznih učenika jedne diskusije kad su oni jasno formulisani.

Razumevanje suštine svakog teksta ili pisma koji ne prelaze 40 redova, pisanih standardnim francuskim jezikom, a kojima je tema iz domena poznatog ili učenog.

Suočavanje sa većinom situacija u kojima se možete naći kad putujete u neku frankofonu zemlju. bez pripreme uzeti učešća u razgovoru o poznatoj temi ili o nečemu što vas zanima a tiče se svakodnevnog života.

Ispričati zaplet filma (romana…) i opisati reakcije učesnika koristeći logičke i hronološke veznike.

Bez poteškoća napisati lično pismo ili jednostavni koherentni tekst na svakodnevnu temu, vodeći računa da jezičke greške koje bi ometale čitanje ne budu brojne.

B2

Praćenje govora izvesne dužine i argumentacije o poznatim temama. Razumevanje većine dnevne štampe, televizijskih dokumenata i filmova pod uslovom da se u njima govori standrardnim jezikom.

Čitanje članaka i izveštaja o savremenim pitanjima u kojima autori zauzimaju posebni stav ili određenu tačku mišljenja. Razumevanje savremenog književnog proznog teksta.

Govorenje sa dozom spontanosti i lakoće koje čine mogućom  normalnu interakciju sa izvornim govornikom.

Jasno i detaljno izražavanje o nizu tema koje su vaš predmet interesovanja. Ravijanje tačke gledišta o aktuelnoj temi. Objasniti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Jasno i detaljno pisanje na grupu tema koje su predmet vašeg interesovanja. Napisati esej ili izveštaj navodeći informacije ili izlažući razloge za i protiv datog mišljenja. Pisanje pisama koje vrednuje smisao koji se lično daje događajima ili iskustvima.

C1

Praćenje dužih govora ili razgovora, kao i televizijskih emisija ili filmova.

Razumevanje činjeničnih ili dugih i kompleksnih književnih tekstova i uviđanje razlika u stilu. Razumevanje specijalizovanih članaka i dugih tehničkih uputstava.

Spontano i tečno izražavanje, bez čestog moranja traženja reči. Precizno i efikasno korišćenje jezika u društvenim i profesionalnim odnosima. Izražavanje svojim ideja i mišljenja i povezivanje svoje priče sa pričom sagovornika.

Jasno i detaljno predstavljanje opisa kompleksnih tema, uvodeći teme koje su vezane za njih, razvijajući određene delove i na prikladan način završavajući svoj govor.

Izraziti se jasnim i dobro stukturiranim tekstom i razviti svoju tačku mišljenja. Na složene teme pisanje pisma, eseja ili izveštaja, naglašavajući delove koji su bitni i koristeći stil koji je prilagođen čitaocu.

C2

Razumevanje govornog jezika bez ikakvih poteškoća, čak i ako se govori brzo.

Čitanje bez napora svih tipova tekstova, čak i apstraktnih ili teških, a kad je reč o formi npr. priručnici, specijalizovani članci ili književna dela.

Učešće bez ikakvih poteškoća u svakom tipu razgovora i diskusije. Dobro baratanje idiomatskim izrazima i svakodnevnim konstrukcijama. Precizno izrazavanje sitnih nijansi u značenju.

Predstavljanje opisa ili jasne i tečne argumentacije u stilu prilagošenom kontekstu, pravljenje logičke prezentacije i pomaganje svojim slušaocima da zapaze i da se prisete bitnih delova.

Pisanje jasnog i tečnog teksta, stilski prilagođenog okolnostima. Pisanje kompleksnih  pisama, izveštaja ili članaka sa vrlo preciznom konstrukcijom koja će čitaocu omogućiti ja shvati i zapamti glavne delove. Rezime i kritika nekog stručnog ili književnog dela.

 

Zajednički evropski okvir ima pre svega dva cilja, usaglašavanje pedagoških metoda baziranih na zajedničkim osnovama onoga što polaznik mora da zna, a onda i da to bude sredstvo koje će polazniku omogućiti da može precizno da se postavi na skali nivoa.

Napravljen od strane Saveta Evrope koji ga je objavio na tridesetak jezika nakon što je utvdio «prag nivoa », zajednički evropski okvir je neophodno sredstvo koje omogućava da se postave ciljevi koje treba dostići tokom različitih etapa učenja i predavanja jezika i i da se izaberu načini da se do toga dođe.

On takođe i detaljno opisuje sve ono što neko ko uči strani jezik mora savladati da bi ga pravilno koristio u komunikaciji (jezički kapaciteti), kao i znanja i veštine koje se moraju savladati da bi se imalo efikasno jezičko "ponašanje".

Ovo zajedničko sredstvo je dakle napravljeno da bi se prevazišle poteškoće u komunikaciji koje potiču iz razlika raznih obrazovnih sistema i da bi se olakšalo međunarodno upoređivanje rezultata testova.

Ono je namenjeno svima onima koji predaju ili uče jezik kao i onim akoji su obuhvaćeni evaluacijom jezičkih kompetencija : sastavljači programa, predavači, polaznici…

CECR je dakle definisao 3 tipa korisnika/polaznika pred koje su postavljeni zadaci i situacije iz svakodnevnog života.

Početnik : Niveau A1 et A2
Nezavisni : Niveau B1 et B2
Iskusni : Niveau C1 et C2

(Pozivamo vas da konsultujete ili pročitate u celosti  CECR za jezike : učenje, predavanje, ocenjivanje »)

Astuce

Les prise électriques sont parfois différentes en fonctions des pays Soyez prévoyant en vous munissant d’une prise universelle

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Postanite fan na facebook-u

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Kursevi za profesore

Pedagoški staževi

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Osnovni program

Naučite poslovni francuski!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Ми смо чланови
soufflecampus francecsnfla

Они верују нас

centre d'examen SELFEE