Standardni kurs


20 lekcije


15H/sedm.


12


Savladaćete vokabular, gramatiku i strukture jezika u cilju brzog razvoja svojih komumikativnih sposobnosti na francuskom. Ovo je...

Počev od 145 € / sedmično

Intenzivni kurs


20 + 10 lekcije


22.30H/sedm.


8


Kao dopuna standardnom kursu, aktivnosti na času su usmerene na usmeno izražavanje i na radionice koje vode...

Počev od 225 € / sedmično

Super intenzivni kurs


20 + 20 lekcije


30H/sedm.


12


Kao dopuna standardnom kursu, aktivnosti na času su usmerene ka poboljšanju usmenog izražavanja i radionicama koje vode...

Počev od 430 € / sedmično

Priprema za DELF


30 lekcije


22.30H/sedm.


12


Nezavisno od vašeg napretka na časovima opšteg francuskog, možete prisustvovati specijalizovanim radionicama. Njihov cilj je da vas...

Počev od 260 € / sedmično

Kombinovani kursevi


25 lekcije


18.45H/sedm.


10


Kao kombinacija grupnog kursa i individualnih časova, ovaj kurs se preporučuje polaznicima koji žele da izučavaju posebnu...

Počev od 445 € / sedmično

Sertifikat Znanje francuskog


30 lekcije


22.30H/sedm.


12


Sertifikat Znanje francuskog » Univerzitetska diploma izdata od Univerziteta Paris 4-La Sorbonne u saradnji sa SELFEE čiji...

Počev od 1000 € / sedmično

Priprema za univerzitet 24 sedmice


20/30 lekcije


15H/sedm.


12


Kursevi za pripremu za francuske univerzitete odgovaraju opštim potrebama iz francuskog jezika i nude vam različite komunikativne...

Počev od 3120 € / sedmično

Pripreme za univerzitete 30 sedmica


20/30 lekcije


15H/sedm.


12


Kursevi za pripremu za francuske univerzitete odgovaraju opštim potrebama iz francuskog jezika i nude vam različite komunikativne...

Počev od 3750 € / sedmično

Pripreme za univerzitete 36 sedmica


20/30 lekcije


15H/sedm.


12


Kursevi za pripremu za francuske univerzitete odgovaraju opštim potrebama iz francuskog jezika i nude vam različite komunikativne...

Počev od 4320 € / sedmično

Poslovni francuski


20 + 10 lekcije


22.30H/sedm.


8


Ovaj program je namenjen studentima poslovne škole, poslovnim ljudima, upravnicima preduzeća. Omogućava vam sticanje veština na francuskom...

Počev od 355 € / sedmično

Seniori 50+


20 lekcije


15H/sedm.


12


Upoznavanje sa francuskom gastrnomijom, kulturom i civilizacijom... 2 poludnevna izleta sedmično. 1 radionica o francuskoj kuhinji sedmično...

Počev od 490 € / sedmičnoJedinstvena destinacija, škola sa posebnim šarmom

Doći učiti francuski u Azurlingvi isto je što i okusiti slast života u Nici.

Svedočenja

Pogledajte šta učenici misle o svom boravku


Bernd Schmidt

Allemagne - Programme professeur

« J'ai connu Azurlingua par une de mes étudiantes qui est venue ici, il y a 6 ans, pour faire un stage. »

Naši učenici

Programme adulte

« Je suis venu ici pour apprendre le français car j'aimerais bien devenir diplomate »

Florencia Moliné

Argentine - Programme professeur

« J'ai connu Azurlingua par internet et depuis cette prise de contact on s'est jamais quitté »