Standardni program za adolescente


20 lekcije


15H/sedm.


15


Savladaćete vokabular, gramatiku i jezičke strukture u cilju brzog razvoja vaših komunikativnih veština na francuskom. Priprema za...

Počev od 265 € / sedmično

Intenzivni program za adolescente


26 lekcije


21H/sedm.


12


Savladaćete vokabular, gramatiku i jezičke strukture u cilju brzog razvoja vaših komunikativnih veština na francuskom. Priprema za...

Počev od 320 € / sedmično

Kombinovani program za adolescente


20 + 5, 8, 10 or 15 lekcije


23H/sedm.


14


Kombinujući grupni kurs sa individualnim časovima, ovaj kurs se preporučuje polaznicima koji žele da izučavaju posevnu tematiku,...

Počev od 600 € / sedmično

Standardni program + Ronjenje


20 lekcije


15H/sedm.


15


Kao dopuna standardnom kursu, možete ići na 5 poludnevnih ronjenja sedmično. Ronjenje se odvija u klubu 'Poseïdon'....

Počev od 685 € / sedmično

Standardni program + Tenis


20 lekcije


15H/sedm.


15


Kao dopunu standardnom kursu, možete izabrati 5 tenis popodneva sedmično. Časove vode profesionalci akreditoavni od strane FTF...

Počev od 685 € / sedmično

Standardni program + Jedrenje


20 lekcije


15H/sedm.


15


Kao dopunu standardnom kursu, možete izabrati časove jedrenja. Obuka se obavlja na Hobbie Cat, Laser, Surprise i...

Počev od 685 € / sedmičnoJedinstvena destinacija, škola sa posebnim šarmom

Doći učiti francuski u Azurlingvi isto je što i okusiti slast života u Nici.

Svedočenja

Pogledajte šta učenici misle o svom boravku


Bernd Schmidt

Allemagne - Programme professeur

« J'ai connu Azurlingua par une de mes étudiantes qui est venue ici, il y a 6 ans, pour faire un stage. »

Naši učenici

Programme adulte

« Je suis venu ici pour apprendre le français car j'aimerais bien devenir diplomate »

Florencia Moliné

Argentine - Programme professeur

« J'ai connu Azurlingua par internet et depuis cette prise de contact on s'est jamais quitté »